Respect en oog voor elkaar

De Albatros is een openbare basisschool, gelegen in de wijk Kogge. De Kogge is een groene wijk in Lelystad, waar kinderen de ruimte hebben om op straat te spelen. Rond de school zijn de huizen voorzien van een eigen parkeerplaats, waardoor er een overzichtelijke situatie wordt gecreëerd waar kinderen veilig kunnen bewegen. Ook is er een ruime speelgelegenheid in het groen.

De school telt ruim 200 leerlingen die zijn verdeeld over 8 groepen.  

In het lopende schooljaar (2022-2023) hebben wij helaas geen plek meer voor leerlingen in de groepen 2 en 5.

Eruit halen wat erin zit

Wij geloven er sterk in dat elk kind op eigen niveau kan ontwikkelen. We stellen hoge doelen, zonder daarbij het kind uit het oog te verliezen. We vinden het belangrijk dat er voldoende individuele uitdaging en ondersteuning is. Een rijke leeromgeving, waarin wij ons allemaal gehoord en begrepen voelen, draagt daartoe bij. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd tot een gezonde en actieve leefstijl.

Een school voor een gezonde leefstijl